مجموعه کامل رمزهای GTA V

مجموعه کامل رمزهای GTA V برای کامپیوتر، موبایل و PS4 رمزهای GTA V برای PS4 رمز تاثیر مثلث ، راست ، راست ، چپ ، راست ، مربع ، دایره ، چپ مست شدن راست ، مربع ، ضربدر ، چپ ، R2 ، R1 ، چپ ، راست ، راست ، L1 ، L1 […]

اسکرول
enemad-logo