بهترین برنامه ویرایش برمنامکه های اندوروید

برنامه Apk Editor

ییر پکیج برنامه های اندروید توسط برنامه Apk Editor (نصب چند بار یک برنامه) آموزش تغییر پکیج برنامه های اندروید توسط برنامه Apk Editor   مدتی قبل آموزش نصب همزمان چند بار یک برنامه در گوشی اندروید را قرار دادیم که حال در این پست شما میتوانید از این روش نیز برای تغییر مح نصب برنامه ها […]

اسکرول
enemad-logo