چگونه کامپیوتر خود را بدون حرکت دادن ماوس در ثانیه ای قفل کنیم؟

چگونه کامپیوتر خود را بدون حرکت دادن ماوس در ثانیه ای قفل کنیم؟ از کلید های window, Lو + استفاده کنید. این کار برای زمانی مفید است که فردی ناگهان وارد اتاق می شود و نمی خواهید ببیند چه کاری انجام می دهید. پس از این ترفند استفاده کنید که صفحه شما قفل شود. کاربران […]

اسکرول
enemad-logo