سرود های انقلاب اسلامی

سرود های انقلاب اسلامی لینک های مرتبط
ردیف

عنوان

پخش اجرا حجم
(KB)
زمان کامپیوتر ایران

1 ای ایران، ای مرز پر گهر 491 0:03:20 www.tcier.ir
2 الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله 608 0:03:25 aparat.com/www.tcier.ir
3 الله الله الله ، لا اله الا الله 2,600 0:11:05
4 آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو 532 0:03:37
5 این پیروزی خجسته باد این پیروزی 1,972 0:08:24
6 22 بهمن روز از خود گذشتن 813 0:04:36
7 شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار 240 0:01:38
8 آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان 1,551 0:06:37
9 بوی گل سوسن و یاسمن آید 287 0:01:57
10 مسلمانان به پا خیزید 984 0:04:11
11 ارمغان 161 0:00:52
12 آرمانم شهادت 943 0:05:19
13 از غم دل 692 0:03:54
14 از این انقلاب 517 0:02:54
15 آزاده مردی 655 0:03:41
16 برادر 709 0:03:59
17 برخیزید 568 0:03:11
18 بخوان هم وطن 739 0:04:09
19 چون آیی بر بالین من 192 0:01:03
20 دوره ی ایثار و کار 661 0:02:01
21 دشمن 571 0:03:13
22 انقلاب 232 0:01:16
23 هم رزم 480 0:02:41
24 حرف امام 641 0:03:36
25 پیرو خط امام 463 0:02:35
26 تو ای طلیعه ی سحر 432 0:02:25
27 سرود ملی جمهوری اسلامی ایران 148 0:01:00
28  شعر انقلاب (آغاسی) 205 0:01:23
29 ملت برای ارتش، ارتش برای ملت 252 0:01:42
30 ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید 590 0:04:01
31 به لاله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته 1,229 0:05:14
32 ای به امید کسان خفته 586 0:03:59
33 نصر من اله، جاودان نقش لوای تو 723 0:04:55
34 بهاران خجسته باد 237 0:01:35
35 خرمشهر، ای شهر شهیدان 877 0:05:58
36 هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید 286 0:01:56
37 نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم  668 0:04:32
38  هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی 765 0:04:20
39  تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند 702 0:03:58
40 با آمدنت بهار دل پیدا شد 841 0:03:35
41 گلزار وطن 1,064 0:04:32
42 هم پای جلودار 2,961 0:12:37
43 خلبانان ، ملوانان 960 0:04:05
44 خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف 1,029 0:04:23
45 سفر مبارک 1,098 0:04:41
46 الله اکبر خمینی رهبر 1,103 0:04:42
47 سپیده اولین بهار 593 0:02:31
48 وطنم (گلریز) 811 0:03:27
49 رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم 903 0:05:59
50 آن زمان که بنهادم س به پای آزادی 8,756 0:25:00
51 عاشقان سر مست 3,042 0:08:40
52 آزادگان مژده 1,234 0:03:30
53 بت شکنی بت شکنی خمینی 1,430 0:03:25
54 دیده بگشای ای برادر 3,132 0:08:56
55 ای ایران ای آذر ایزد نشان 1,706 0:04:51
56 ای سرباز ایرانی 1,430 0:04:04
57 گاه سفر شد 4,426 0:12:37
58 ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی 1,354 0:03:37
59 ژاله خون شد 1,350 0:03:50
60 کاروان شهید 1,906 0:05:25
61 خدا یکی و ایمان یکی .. 710 0:02:00
62 ما از برای حفظ دین می جنگیم 1,018 0:02:53
63 مژده ظفر 1,246 0:03:32
64 .. پیر ما را بوی پیراهن گرفت 8,190 0:23:23
65 سلاح بر گیرید 956 0:02:43
66 سپیده 1 1,710 0:04:39
67 سپیده 2 1,150 0:03:16
68 ستمگر 1,096 0:03:07
69 شهیدان 1,226 0:03:29
70 شهید ای فروغ حق 2,150 0:06:07
71 تیغ باید خون فشاند 1,506 0:04:17
72 تو را به خون شهیدان 1,472 0:04:11
73 یار دبستانی من 1,318 0:03:45
74 الم نشرح لک صدرک 801 0:01:50
75 الله اکبر خمینی رهبر 1,171 0:02:45
76 بابا خون داد 2,840 0:02:59
77 بسیج بسیج به پیش 1,276 0:03:00
78 باز آمدید 1,385 0:03:16
79 بگو یا الله 1,781 0:04:14
80 بزن فریاد سرخی 2,308 0:05:31
81 اتحاد 2,564 0:06:09
82 ای ارتش 657 0:01:29
83 ای برزگر ای کارگر 1,036 0:02:25
84 ایران در راه ظفر 855 0:01:59
85 ایرانیم با حماسه هم زادم 1,704 0:04:03
86 ایثار 568 0:01:16
87 خدایا خدایا 1,907 0:04:32
88 خجسته باد 1,937 0:04:37
89 خوش آمدی به ایران 2,771 0:06:39
90 من وارث 970 0:02:15
91 مرحبا بر این پیک خوش خبر 1,305 0:03:04
92 مزن تو آتش غربی به قلب سنت ایرانی 1,631 0:03:52
93 نینوا سراج 1 11,584 0:28:08
94 نینوا سراج 2 11,977 0:29:05
95 نیشتمان 1,805 0:04:17
96 افق 1,631 0:03:52
97 شب است و چهره ی میهن سیاه 11,193 0:27:11
98 روح شجاعت درس آزادی 1,751 0:04:10
99 تظاهرات 1 1,006 0:02:21
100 تظاهرات 2 486 0:01:05
101 تظاهرات 3 730 0:01:40
102 تظاهرات 4 973 0:02:16
103 تظاهرات 5 1,291 0:03:02
104 تظاهرات 6 842 0:01:57
105 تو قبله ی خلقی 1,277 0:03:00
106 17 شهریور (درود ، درود ، درود) 2,440 0:2:33
سرود های انقلاب اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول
enemad-logo